Eva De Eva

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG VOUCHER QUÀ TẶNG HOA KHÔI SINH VIÊN 2020

1. Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

2. Được dùng thanh toán cho hoá đơn bất kỳ, được cộng gộp voucher trên 01 hoá đơn.

3. Được áp dụng song song cùng các ưu đãi khác.

4. Không hoàn tiền thừa khi giá trị sử dụng thấp hơn giá trị voucher.a.

5. Áp dụng tại hệ thống cửa hàng Eva de Eva - Không áp dụng mua hàng online.

6. Thời hạn áp dụng: tới 24h ngày 31/03/2021.