Chương trình thẻ VIP


ƯU ĐÃI SINH NHẬT KHÁCH HÀNG:

Quyền lợi

VIP Diamond

VIP Gold

Ưu đãi trong tháng sinh nhật

49% cho 3 sản phẩm nguyên giá

49% cho 2 sản phẩm nguyên giá

Điều kiện

- Đối với khách hàng Vip : hàng tháng CSKH sẽ gửi tin nhắn ưu đãi SN cho khách – khách hàng được hưởng ưu đãi trong tháng SN (không giới hạn ngày hưởng ưu đãi trong tháng)

- Áp dụng chính sách đổi hàng chung.

- Không gia hạn với bất kỳ lý do nào.

- Đối với KH mua hàng lần đầu cần cung cấp số điện thoại (hoặc giấy tờ có xác minh ngày sinh) cho nhân viên Store, hoặc gửi hình ảnh cho nhân viên tư vấn khi mua hàng online để cập nhật ngày sinh vào tài khoản (chỉ được cập nhật một (1) lần duy nhất).

- Cung cấp số điện thoại khi mua hàng vào tuần sinh nhật của KH.