Các vị trí tuyển dụng

[THÁI NGUYÊN] NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

SALE ONLINE

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH ONLINE

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SÀN TMĐT (LAZADA)

THIẾT KẾ THỜI TRANG

THỢ MAY QUẦN ÁO

NHÂN VIÊN PHỤ KHO

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

QUẢN LÝ KHU VỰC (ASM) - MIỀN BẮC