Chi nhánh Bà Rịa
300 Cách mạng Tháng 8, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
0862155158