Eva De Eva

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VOUCHER 500,000Đ CHO PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

1. Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

2. Áp dụng khi mua sắm tại toàn bộ hệ thống cửa hàng và online.

3. Chỉ áp dụng cho các đơn hàng nguyên giá.

4. Mỗi hóa đơn được sử dụng tối đa 1 voucher.