Eva De Eva

Điều khoản sử dụng Gift Card Eva de Eva x Nhã Phương

1. Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
2. Áp dụng cho BST The Lover và các sản phẩm mới khác.
3. Không áp dụng song song cùng các ưu đãi khác.
4. Không hoàn tiền thừa khi giá trị sử dụng thấp hơn giá trị voucher.
5. Áp dụng tại hệ thống cửa hàng Eva de Eva, không áp dụng khi mua hàng online.
6. Sử dụng thanh toán cho các hoá đơn nguyên giá, được cộng gộp voucher trên 01 hoá đơn.
7. Thời hạn sử dụng: 20-31/08/2020.