Eva De Eva

THỂ LỆ MINIGAME EVA DE EVA


Để đảm bảo tính công bằng và tăng lượng tương tác thật trên fanpage cho quý khách hàng tham dự minigame, Eva De Eva thông báo thể lệ như sau:


- Tài khoản facebook được trao giải không share quá 3 minigame trên 1 tuần.

- Tài khoản facebook phải mang tính cá nhân và có tương tác bình thường với người thân, bạn bè.

- Tài khoản facebook đã tồn tại ít nhất trên 6 tháng.

- Khách hàng trúng quà không nhận quá 2 lần trao giải từ Eva de Eva trong 06 tháng.

- Trong trường hợp xảy ra tranh cãi, quyết định cuối cùng thuộc về BTC.


Các tài khoản vi phạm thể lệ minigame nói trên sẽ không đáp ứng điều kiện tham gia và trao giải minigame của Eva de Eva.