Chi nhánh Tô Hiệu 

140 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 0968057124