Đại lý Sóc Sơn

117 Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn

Điện thoại: 0973 171 739