Chi nhánh Điện Biên 

Số 69, Tổ 9, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên, Điện Biên

Số điện thoại: 0949405743