Markdown sale

SUMMER SALE

Danh mục khuyến mãi

Khuyến mãi cho tất cả sản phẩm cùng danh mục

SUMMER SALE 30%-50%

 T-shirt ngắn tay, 24STSC001N
 T-shirt ngắn tay, 24STSC001N
-30%
icon quà tặng
Sale

T-shirt ngắn tay, 24STSC001N

419,300đ 599,000đ

 Chân váy Mini, Xếp ly 24SCVC008G
 Chân váy Mini, Xếp ly 24SCVC008G
-30%
icon quà tặng
Sale
 T-shirt ngắn tay, 24STSE004R
 T-shirt ngắn tay, 24STSE004R
-30%
icon quà tặng
Sale

T-shirt ngắn tay, 24STSE004R

559,300đ 799,000đ

 Quần dài, Ống loe 24SQJC013X
 Quần dài, Ống loe 24SQJC013X
-30%
icon quà tặng
Sale

Quần dài, Ống loe 24SQJC013X

839,300đ 1,199,000đ

 T-shirt ngắn tay, 24STSC002D
 T-shirt ngắn tay, 24STSC002D
-30%
icon quà tặng
Sale

T-shirt ngắn tay, 24STSC002D

419,300đ 599,000đ

 T-shirt ngắn tay, 24STSC013R
 T-shirt ngắn tay, 24STSC013R
-30%
icon quà tặng
Sale

T-shirt ngắn tay, 24STSC013R

419,300đ 599,000đ

 Quần dài, Ống suông 24SQJC006X2
 Quần dài, Ống suông 24SQJC006X2
-30%
icon quà tặng
Sale
 T-shirt ngắn tay, 24STSC005R
 T-shirt ngắn tay, 24STSC005R
-30%
icon quà tặng
Sale

T-shirt ngắn tay, 24STSC005R

419,300đ 599,000đ

 Chân váy Maxi, 24SCVO008R
 Chân váy Maxi, 24SCVO008R
-30%
icon quà tặng
Sale

Chân váy Maxi, 24SCVO008R

699,300đ 999,000đ

 Áo sát nách, 24SANC002X
 Áo sát nách, 24SANC002X
-30%
icon quà tặng
Sale

Áo sát nách, 24SANC002X

419,300đ 599,000đ

 Áo kiểu, 24SOTE049R
 Áo kiểu, 24SOTE049R
-30%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE049R

699,300đ 999,000đ

 Chân váy Midi, Dáng ôm 24SCVE154D
 Chân váy Midi, Dáng ôm 24SCVE154D
-30%
icon quà tặng
Sale
 Sơ mi tay ngắn, Dáng thắt eo 24SSME046R1
 Sơ mi tay ngắn, Dáng thắt eo 24SSME046R1
-30%
icon quà tặng
Sale
 Chân váy Maxi, 24SCVO009R
 Chân váy Maxi, 24SCVO009R
-30%
icon quà tặng
Sale

Chân váy Maxi, 24SCVO009R

699,300đ 999,000đ

 Áo kiểu, 24SOTO019R
 Áo kiểu, 24SOTO019R
-30%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTO019R

559,300đ 799,000đ

 Đầm tay ngắn, Dáng thắt eo 24SDKE154R
 Đầm tay ngắn, Dáng thắt eo 24SDKE154R
-30%
icon quà tặng
Sale
 Chân váy Midi, Xếp ly 24SCVE147X
 Chân váy Midi, Xếp ly 24SCVE147X
-30%
icon quà tặng
Sale
 Áo kiểu, 24SOTE147X
 Áo kiểu, 24SOTE147X
-30%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE147X

699,300đ 999,000đ

 Chân váy Midi, Xếp ly 24SCVE151F
 Chân váy Midi, Xếp ly 24SCVE151F
-30%
icon quà tặng
Sale
 Áo kiểu, 24SOTE146F
 Áo kiểu, 24SOTE146F
-30%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE146F

699,300đ 999,000đ

 Quần shorts, 24SQSE021K
 Quần shorts, 24SQSE021K
-30%
icon quà tặng
Sale

Quần shorts, 24SQSE021K

629,300đ 899,000đ

 Sơ mi sát nách, 24SSME193K
 Sơ mi sát nách, 24SSME193K
-30%
icon quà tặng
Sale

Sơ mi sát nách, 24SSME193K

769,300đ 1,099,000đ

 Chân váy Midi, Dáng xòe 24SCVC003X
 Chân váy Midi, Dáng xòe 24SCVC003X
-30%
icon quà tặng
Sale
 Quần lửng, 24SQJC001X
 Quần lửng, 24SQJC001X
-30%
icon quà tặng
Sale

Quần lửng, 24SQJC001X

839,300đ 1,199,000đ

 Đầm tay ngắn, Dáng thắt eo 24SDKE088R
 Đầm tay ngắn, Dáng thắt eo 24SDKE088R
-30%
icon quà tặng
Sale
 Đầm tay ngắn, Dáng thắt eo 24SDKE050R
 Đầm tay ngắn, Dáng thắt eo 24SDKE050R
-30%
icon quà tặng
Sale
 Quần shorts, 24SQSE035D
 Quần shorts, 24SQSE035D
-30%
icon quà tặng
Sale

Quần shorts, 24SQSE035D

629,300đ 899,000đ

 Đầm sát nách, 24SDKC015T
 Đầm sát nách, 24SDKC015T
-30%
icon quà tặng
Sale

Đầm sát nách, 24SDKC015T

1,049,300đ 1,499,000đ

 Sơ mi tay ngắn, Dáng thắt eo 24SSME046R2
 Sơ mi tay ngắn, Dáng thắt eo 24SSME046R2
-30%
icon quà tặng
Sale
 Đầm tay ngắn, 24SDKC017D
 Đầm tay ngắn, 24SDKC017D
-30%
icon quà tặng
Sale

Đầm tay ngắn, 24SDKC017D

1,049,300đ 1,499,000đ

ALL ITEMS 50%

 Áo dài cách tân, 23AADE009X
 Áo dài cách tân, 23AADE009X
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo dài cách tân, 23AADE009X

999,500đ 1,999,000đ

 Áo dài cách tân, 23AADE011Đ
 Áo dài cách tân, 23AADE011Đ
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo dài cách tân, 23AADE011Đ

1,249,500đ 2,499,000đ

 Áo dài cách tân, 23AADE022T
 Áo dài cách tân, 23AADE022T
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo dài cách tân, 23AADE022T

1,099,500đ 2,199,000đ

 Áo dài cách tân, 23AADE024H
 Áo dài cách tân, 23AADE024H
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo dài cách tân, 23AADE024H

1,249,500đ 2,499,000đ

 Áo hai dây, 23AAWE004G
 Áo hai dây, 23AAWE004G
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo hai dây, 23AAWE004G

399,500đ 799,000đ

 Áo hai dây, 24SAWE003K
 Áo hai dây, 24SAWE003K
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo hai dây, 24SAWE003K

349,500đ 699,000đ

 Áo hai dây, 24SAWE004K
 Áo hai dây, 24SAWE004K
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo hai dây, 24SAWE004K

399,500đ 799,000đ

 Áo kiểu, 23AOTE024X
 Áo kiểu, 23AOTE024X
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 23AOTE024X

549,500đ 1,099,000đ

 Áo kiểu, 23AOTO002O
 Áo kiểu, 23AOTO002O
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 23AOTO002O

599,500đ 1,199,000đ

 Áo kiểu, 23AOTO013O
 Áo kiểu, 23AOTO013O
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 23AOTO013O

349,500đ 699,000đ

 Áo kiểu, 23AOTO027O
 Áo kiểu, 23AOTO027O
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 23AOTO027O

699,500đ 1,399,000đ

 Áo kiểu, 23AVAE046S
 Áo kiểu, 23AVAE046S
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 23AVAE046S

799,500đ 1,599,000đ

 Áo kiểu, 23AOTE102B
 Áo kiểu, 23AOTE102B
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 23AOTE102B

749,500đ 1,499,000đ

 Áo kiểu, 24SOTE010F
 Áo kiểu, 24SOTE010F
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE010F

499,500đ 999,000đ

 Áo kiểu, 24SOTE012Y
 Áo kiểu, 24SOTE012Y
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE012Y

499,500đ 999,000đ

 Áo kiểu, 24SOTE019X
 Áo kiểu, 24SOTE019X
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE019X

899,500đ 1,799,000đ

 Áo kiểu, 24SOTE022D
 Áo kiểu, 24SOTE022D
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE022D

799,500đ 1,599,000đ

 Áo kiểu, 24SOTE032T
 Áo kiểu, 24SOTE032T
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE032T

749,500đ 1,499,000đ

 Áo kiểu, 24SOTE039F
 Áo kiểu, 24SOTE039F
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE039F

749,500đ 1,499,000đ

 Áo kiểu, 24SOTE040B
 Áo kiểu, 24SOTE040B
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE040B

599,500đ 1,199,000đ

 Áo kiểu, 24SOTE041B
 Áo kiểu, 24SOTE041B
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTE041B

749,500đ 1,499,000đ

 Áo kiểu, 24SOTO003G
 Áo kiểu, 24SOTO003G
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTO003G

599,500đ 1,199,000đ

 Áo kiểu, 24SOTO004T
 Áo kiểu, 24SOTO004T
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTO004T

349,500đ 699,000đ

 Áo kiểu, 24SOTO010B
 Áo kiểu, 24SOTO010B
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 24SOTO010B

349,500đ 699,000đ

 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE002D
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE002D
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE016T
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE016T
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE022D
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE022D
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE030Đ
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE030Đ
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE035N
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE035N
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 24SQAE001B
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 24SQAE001B
-50%
icon quà tặng
Sale

Thương hiệu

Thương hiệu được yêu thích nhất.

Eva De Eva
Eva De Eva

Là một thương hiệu thời trang cao cấp tại Việt Nam, mang lại phong cách trẻ trung và thanh lịch cho những người phụ nữ hiện đại và phong cách. Tại Eva de Eva, chúng tôi mong muốn các khách hàng luôn hạnh phúc và sống một cách trọn vẹn nhất.

Lady Me by Eva De Eva
Lady Me by Eva De Eva

Là dòng thiết kế trẻ trung, năng động và sáng tạo hơn của Eva de Eva. Với Lady me,, chúng tôi mang đến những thiết kế năng động, đầy sức sống dành cho những phụ nữ trẻ tuổi yêu thích vẻ đẹp cá tính và không ngại khám phá xu hướng mới, thể hiện sự tự tin và phong cách riêng biệt của những người phụ nữ đương đại.