Markdown 30-50%

MARKDOWN SALE 30-50%

Danh mục khuyến mãi

Khuyến mãi cho tất cả sản phẩm cùng danh mục

MARKDOWN SALE 30%-50%

Giảm giá 30%-50%

 Sơ mi tay dài, Dáng sơ vin 23ASME083L
 Sơ mi tay dài, Dáng sơ vin 23ASME083L
-30%
icon quà tặng
Sale
 Sơ mi tay dài, Dáng sơ vin 24SSME034F
 Sơ mi tay dài, Dáng sơ vin 24SSME034F
-30%
icon quà tặng
Sale
 Sơ mi tay ngắn, Dáng sơ vin 24SSME041X
 Sơ mi tay ngắn, Dáng sơ vin 24SSME041X
-30%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 24SQAE004B
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 24SQAE004B
-30%
icon quà tặng
Sale
 Váy trong bộ Vest-Váy, 23AVJE033K
 Váy trong bộ Vest-Váy, 23AVJE033K
-50%
icon quà tặng
Sale
 Đầm tay dài, Dáng thắt eo 23ADKE164H
 Đầm tay dài, Dáng thắt eo 23ADKE164H
-50%
icon quà tặng
Sale
 Quần trong bộ Vest-Quần, 23AQQE035N
 Quần trong bộ Vest-Quần, 23AQQE035N
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo kiểu, 23AOTE102B
 Áo kiểu, 23AOTE102B
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 23AOTE102B

749,500đ 1,499,000đ

 Chân váy Mini, Dáng A 23AVJE046S
 Chân váy Mini, Dáng A 23AVJE046S
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 24SVAE001K
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 24SVAE001K
-50%
icon quà tặng
Sale
 Blazer, 23ABLE037B
 Blazer, 23ABLE037B
-50%
icon quà tặng
Sale

Blazer, 23ABLE037B

1,249,500đ 2,499,000đ

 Quần trong bộ Vest-Quần, 23AQQE016T
 Quần trong bộ Vest-Quần, 23AQQE016T
-50%
icon quà tặng
Sale
 Quần shorts, 23AQSE007K
 Quần shorts, 23AQSE007K
-50%
icon quà tặng
Sale

Quần shorts, 23AQSE007K

449,500đ 899,000đ

 Đầm tay lỡ, Dáng A 23ADKE078H
 Đầm tay lỡ, Dáng A 23ADKE078H
-50%
icon quà tặng
Sale

Đầm tay lỡ, Dáng A 23ADKE078H

1,249,500đ 2,499,000đ

 Đầm tay dài, Dáng thắt eo 23ADKE194D
 Đầm tay dài, Dáng thắt eo 23ADKE194D
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 23AVAE033K
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 23AVAE033K
-50%
icon quà tặng
Sale
 Váy trong bộ Vest-Váy, 23AVJE039H
 Váy trong bộ Vest-Váy, 23AVJE039H
-50%
icon quà tặng
Sale
 Đầm tay dài, Dáng ôm 23ADKE040D
 Đầm tay dài, Dáng ôm 23ADKE040D
-50%
icon quà tặng
Sale
 Blazer, 23ABLE025K
 Blazer, 23ABLE025K
-50%
icon quà tặng
Sale

Blazer, 23ABLE025K

999,500đ 1,999,000đ

 Blazer, 23ABLE024B
 Blazer, 23ABLE024B
-50%
icon quà tặng
Sale

Blazer, 23ABLE024B

1,249,500đ 2,499,000đ

 Chân váy Midi, Xếp ly 23SCVE088N
 Chân váy Midi, Xếp ly 23SCVE088N
-50%
icon quà tặng
Sale
 Sơ mi tay dài, Dáng sơ vin 23ASME126K
 Sơ mi tay dài, Dáng sơ vin 23ASME126K
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE035N
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE035N
-50%
icon quà tặng
Sale
 Chân váy Maxi, Dáng ôm 23ACVE076K
 Chân váy Maxi, Dáng ôm 23ACVE076K
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 24SVAE004N
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 24SVAE004N
-50%
icon quà tặng
Sale
 Chân váy Mini, Dáng A 23ACVE130G
 Chân váy Mini, Dáng A 23ACVE130G
-50%
icon quà tặng
Sale
 Chân váy Midi, Dáng ôm 23ACVE156N
 Chân váy Midi, Dáng ôm 23ACVE156N
-50%
icon quà tặng
Sale
 Áo kiểu, 23AVAE046S
 Áo kiểu, 23AVAE046S
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo kiểu, 23AVAE046S

799,500đ 1,599,000đ

 Áo hai dây, 23AAWE004G
 Áo hai dây, 23AAWE004G
-50%
icon quà tặng
Sale

Áo hai dây, 23AAWE004G

399,500đ 799,000đ

 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 23AVAE042D
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 23AVAE042D
-50%
icon quà tặng
Sale

Sale off 70%

 Khoác Măng tô, Dáng dài ngang gối 23ACOE014X
 Khoác Măng tô, Dáng dài ngang gối 23ACOE014X
-70%
icon quà tặng
Sale
 Áo dài truyền thống, 23AADE002F
 Áo dài truyền thống, 23AADE002F
-70%
icon quà tặng
Sale
 Chân váy Midi, Dáng ôm 23SCVE008X
 Chân váy Midi, Dáng ôm 23SCVE008X
-70%
icon quà tặng
Sale
 Áo dài truyền thống, 23AADE019F
 Áo dài truyền thống, 23AADE019F
-70%
icon quà tặng
Sale
 Quần trong bộ Vest-Quần, 23AQQE014B
 Quần trong bộ Vest-Quần, 23AQQE014B
-70%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE014B
 Áo vest trong bộ Vest-Quần, 23AQAE014B
-70%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 22SVAE002F
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 22SVAE002F
-70%
icon quà tặng
Sale
 Khoác Măng tô, Dáng dài qua gối 22ACOE007H
 Khoác Măng tô, Dáng dài qua gối 22ACOE007H
-70%
icon quà tặng
Sale
 Chân váy Mini, Dáng A 22ACVE057N
 Chân váy Mini, Dáng A 22ACVE057N
-70%
icon quà tặng
Sale
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 22AVAE009X
 Áo vest trong bộ Vest-Váy, 22AVAE009X
-70%
icon quà tặng
Sale
 Váy trong bộ Vest-Váy, 22SVJE002F
 Váy trong bộ Vest-Váy, 22SVJE002F
-70%
icon quà tặng
Sale
 Áo khoác kiểu, 22SJKE001D
 Áo khoác kiểu, 22SJKE001D
-70%
icon quà tặng
Sale

Áo khoác kiểu, 22SJKE001D

599,700đ 1,999,000đ

 Quần dài, Ống suông 22AQDE058B
 Quần dài, Ống suông 22AQDE058B
-70%
icon quà tặng
Sale
 Đầm trễ vai, Dáng ôm 22ADKE136D
 Đầm trễ vai, Dáng ôm 22ADKE136D
-70%
icon quà tặng
Sale
 Chân váy Midi, Dáng ôm 22ACVE010H
 Chân váy Midi, Dáng ôm 22ACVE010H
-70%
icon quà tặng
Sale
 Đầm trễ vai, 23SDKE027G
-70%
icon quà tặng
Sale

Đầm trễ vai, 23SDKE027G

1,199,700đ 3,999,000đ

0
 Chân váy Mini, Dáng A 22ACVE107F
-70%
icon quà tặng
Sale
 Quần dài, Ống suông 22AQDE036T
 Quần dài, Ống suông 22AQDE036T
-70%
icon quà tặng
Sale
 Váy trong bộ Vest-Váy, 21AVJE015K
 Váy trong bộ Vest-Váy, 21AVJE015K
-70%
icon quà tặng
Sale
 Chân váy Mini, Dáng A 22SCVO007X
 Chân váy Mini, Dáng A 22SCVO007X
-70%
icon quà tặng
Sale
 Áo khoác kiểu, 23ACOE002N
 Áo khoác kiểu, 23ACOE002N
-70%
icon quà tặng
Sale

Áo khoác kiểu, 23ACOE002N

899,700đ 2,999,000đ

 Chân váy Mini, Dáng ôm 22ACVE071X
 Chân váy Mini, Dáng ôm 22ACVE071X
-70%
icon quà tặng
Sale
 Quần dài, Ống suông 22AQDE025T
 Quần dài, Ống suông 22AQDE025T
-70%
icon quà tặng
Sale
 Blazer, 23ABLE006N
 Blazer, 23ABLE006N
-70%
icon quà tặng
Sale

Blazer, 23ABLE006N

749,700đ 2,499,000đ

 Váy trong bộ Vest-Váy, 23AVJE030X
 Váy trong bộ Vest-Váy, 23AVJE030X
-70%
icon quà tặng
Sale
 Khoác Măng tô, Dáng dài qua gối 23SCOE001X
 Khoác Măng tô, Dáng dài qua gối 23SCOE001X
-70%
icon quà tặng
Sale
 Chân váy Midi, Dáng ôm 22ACVE074C
 Chân váy Midi, Dáng ôm 22ACVE074C
-70%
icon quà tặng
Sale
 Quần dài, Ống suông 22AQDE023F
 Quần dài, Ống suông 22AQDE023F
-70%
icon quà tặng
Sale
 Đầm tay dài, Dáng thắt eo 22ADKE044D
 Đầm tay dài, Dáng thắt eo 22ADKE044D
-70%
icon quà tặng
Sale
 Khoác Măng tô, Dáng dài qua gối 23ACOE001X
 Khoác Măng tô, Dáng dài qua gối 23ACOE001X
-70%
icon quà tặng
Sale

Thương hiệu

Thương hiệu được yêu thích nhất.

Eva De Eva
Eva De Eva

Là một thương hiệu thời trang cao cấp tại Việt Nam, mang lại phong cách trẻ trung và thanh lịch cho những người phụ nữ hiện đại và phong cách. Tại Eva de Eva, chúng tôi mong muốn các khách hàng luôn hạnh phúc và sống một cách trọn vẹn nhất.

Lady Me by Eva De Eva
Lady Me by Eva De Eva

Là dòng thiết kế trẻ trung, năng động và sáng tạo hơn của Eva de Eva. Với Lady me,, chúng tôi mang đến những thiết kế năng động, đầy sức sống dành cho những phụ nữ trẻ tuổi yêu thích vẻ đẹp cá tính và không ngại khám phá xu hướng mới, thể hiện sự tự tin và phong cách riêng biệt của những người phụ nữ đương đại.

Eva De Eva Casual
Eva De Eva Casual

Là dòng thiết kế Casual trẻ trung, năng động, tập trung vào những trang phục thoải mái thường ngày. Những thiết kế đơn giản nhưng mang tới nàng vẻ đẹp của những cô gái trẻ hiện đại, tự do, phóng khoáng và tự tin với phong cách cá nhân riêng biệt.