Địa chỉ: Tổ 4, khu 5A, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Điện thoại: 0984858555