Chi nhánh Cầu Giấy 

163 Cầu Giấy

Điện thoại: 0968057116