SHOWROOM TÔN ĐỨC THẮNG

Add: 173 Tôn Ðức Thắng, Hà Nội. Phone: 043 8569752.
Open time: 08:00AM until 09:30PM.